Diensten

Wij helpen uw bedrijf op de kaart te zetten.


Consultancy


Het advies van een consultant is maatwerk! Iedere casus heeft zijn eigen en specifieke aanpak. Het is van belang dat een consultant een goed en gedegen advies geeft, waarbij alle aspecten van de casus waarop advies wordt gegeven zijn uitgelicht. De consultant zal in nauw overleg met de verantwoordelijke mensen sparren voor een optimaal resultaat.

Een voorbeeld hiervan: In het afgelopen jaar had klant “x “ een probleem waar zij met hun interne team niet uit konden komen vanwege het gebrek aan expertise in dit gebiedt. Door het inzetten van een consultant van WeMarCo met expertise op dit gebied kon hij samen met het team meedenken in een oplossing voor het probleem. Door het inzetten van een tijdelijke kracht kon klant “x “ met beperkte kosten verder met hun standaard werkzaamheden.


Interim management

Wanneer de chaos niet meer te overzien is en de ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, kan het advies om een interim manager in de arm te nemen de oplossing bieden. Deze persoon neemt voor bepaalde of onbepaalde tijd de dagelijkse gang van zaken over van het management. Dit kan zijn bij het volledige bedrijf ofwel van een afdeling van een onderneming. Alle voorkomende aspecten worden dan onder de loep en waar nodig herzien of wanneer dit gewenst is uit het dagelijks proces geschrapt. Het doel van interim management is dus om de manager inzicht te geven, maar ook te helpen met het ombuigen van bedrijfsprocessen.

Een voorbeeld hiervan: De directeur van bedrijf “x” heeft door omstandigheden geen grip meer op zijn onderneming en ziet door de bomen het bos niet meer. De directeur weet op dat moment niet meer waar de organisatie staat ondanks dat het een heel capabele ondernemer is. Wij van WeMarCo zorgen dat er een bekwame interim-manager komt met een helikopter view en een frisse blik op de organisatie. Deze interim-manager stelt een plan de campagne op en neemt op dat moment de taken van de leidinggevende in kwestie over zodat de organisatie een gezonde toekomst tegemoet gaat.


Bemiddeling

Het bemiddelen voor of in een bedrijf is een ruim begrip. Het kan zo zijn dat een ondernemer onze hulp inroept voor bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Maar bij sommige bedrijven is het zover dat er complete afdelingen niet goed of soms zelf helemaal niet meer functioneren en het management er niet de juiste “wind” onder krijgt. In dit soort gevallen is bemiddelen in van de doeltreffende mogelijkheden.

Een voorbeeld hiervan: Bij onderneming “x” liggen de eigenaar en één van zijn werknemers met elkaar in conflict. Dit conflict is zo hoog opgelopen dat ze elkaar niet meer kunnen (luchten of zien). WeMarCo komt met één van haar consultants als bemiddelend persoon zodat de communicatie weer op gang komt en de zakelijke verstandhouding en gemaakte afspraken tussen eigenaar en werknemer nagekomen worden.

Sales Support

Hulp nodig bij het benaderen van klanten of prospects om uw product of dienst aan te bieden? WeMarCo helpt met het ondersteunen van de verkoop en wil graag de meerwaarde van uw product of dienst laten zien. Wij handelen het hele verkooptraject af, vanaf het eerste contact met de klant tot aan de uiteindelijke afhandeling van de verkoop.